Tuesday, 30 November 2021 09:07 GMT

Vincit Oyj: Omien Osakkeiden Hankinta 25.11.2021


(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq)

VINCIT OYJ Pörssitiedote 25.11.2021
VINCIT OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.11.2021
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 25.11.2021
Pörssikauppa Osto
Osakelaji VINCIT
Osakemäärä 4,000 osaketta
Keskihinta/ osake 8.2468 EUR
Kokonaishinta 32,987.20 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 25.11.2021
tehtyjen kauppojen jälkeen: 335 132 kpl.
Vincit Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni
puhelin: 050 424 3932


Attachment

  • VINCIT_25.11_tradesAttachments VINCIT_25.11_trades...

MENAFN25112021004107003653ID1103251375


Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.