Dva Magisterské Programy PHBS Sa Umiestnili Na 1. Mieste V Ázii A Na 20. Mieste Na Svete'


(MENAFN- PR Newswire)

ŠEN-ČEN, Čína, 25. novembra 2022 /PRNewswire/ -- Dva programy Pekinskej univerzity HSBC Business School (PHBS), magister manažmentu
(17.) a magister financií
(20.), boli podľa hodnotenia QS Business Masters Rankings 2023 zaradené, spomedzi 600 magisterských programov zo 40 krajín, medzi 20 najlepších programov na svete a umiestnili sa na 1. mieste v Ázii. Je to prvýkrát, čo boli študijné programy PHBS ocenené v medzinárodnom rebríčku.

continue readingTwo PHBS Master's Programs Ranked 1st in Asia and Top 20 Globally

  • Program Magister manažmentu bol zaradený medzi 10 % najlepších spomedzi 176 manažérskych programov
    na celom svete
  • Program Magister financií bol zaradený medzi 11 % najlepších spomedzi 189 finančných programov
    na celom svete

Z hľadiska piatich kľúčových ukazovateľov rebríčka QS Business Masters Rankings: zamestnateľnosť, myšlienkové vodcovstvo, rozmanitosť tried a fakúlt, návratnosť investícií a výsledky absolventov, PHBS tento rok vyniká v zamestnateľnosti absolventov – jej programy Magister manažmentu a Magister financií sa umiestnili na 12. a 8. mieste. Hoci pandémia výrazne ovplyvnila trh práce, podľa výročnej správy školy o zamestnanosti sa miera zamestnanosti absolventov magisterského štúdia PHBS vyrovnala s týmto trendom a v troch po sebe nasledujúcich rokoch „trikrát poskočila' na 95,4 %, 96,6 % a 97,6 %.

PHBS, ktorá sa nachádza v Šen-čene, bola založená v roku 2004 s víziou rozvíjať záväzok Pekinskej univerzity v oblasti globálnej ekonómie, financií a výskumu manažmentu. Škola v súčasnosti ponúka doktorandský program, špecializované magisterské programy, program MBA, program MBA pre výkonných pracovníkov a početné programy rozvoja vedúcich pracovníkov. S cieľom internacionalizácie získala PHBS akreditáciu AACSB, AMBA a EFMD a otvorila novú pobočku školy v Oxfordshire v Anglicku.

Vďaka rôznorodej skupine pedagógov z popredných svetových univerzít ponúka PHBS každoročne viac ako 130 vysokoškolských kurzov v angličtine, ktoré poskytujú študentom z domova i zo zahraničia hlboké skúsenosti s čínskym vzdelávaním s globálnou perspektívou. Škola naďalej akademicky rastie, keďže v posledných rokoch narastá počet publikácií jej pedagógov
v najlepších svetových vedeckých časopisoch.

Foto –

SOURCE Peking University HSBC Business School

MENAFN25112022003732001241ID1105233390


Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.