Wypalenie Zawodowe Ekspatriantów „Wielkim Wyzwaniem' Dla Zat...| MENAFN.COM

Tuesday, 05 July 2022 04:29 GMT

Wypalenie Zawodowe Ekspatriantów „Wielkim Wyzwaniem' Dla Zatrudniających'


(MENAFN- PR Newswire)

  • Badanie Cigna 360 Global Well-Being Survey przeprowadzone przez Cigna wśród 11922 osób wykazało najwyższy w historii poziom stresu u ekspatriantów – niemal każdy badany doświadcza objawów wypalenia zawodowego;
  • Dla osób planujących przeprowadzkę za granicę ważniejszy obecnie jest styl życia niż finanse, przy czym jedna czwarta respondentów zamierza wyemigrować, aby zyskać dostęp do lepszej opieki zdrowotnej;
  • Głównym kierunkiem migracji ekspatriantów jest Kanada, a zaraz za nią ex aequo Australia i Stany Zjednoczone.

HONG KONG, 24 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- Znaczna większość ekspatriantów jest wypalona zawodowo i zestresowana. Osoby te dokonują przewartościowania swoich priorytetów życiowych i zawodowych, aby zyskać więcej elastyczności lub być bliżej rodziny i przyjaciół. Takie wnioski płyną ze sprawozdania z 8. edycji badania Cigna 360 Well-Being Survey.

W opublikowanym dzisiaj raporcie pt. Burned Out Overseas – The State of Expat Life 2022 („Wypalenie zawodowe na emigracji – sytuacja życiowa ekspatriantów w 2022 r.') można przeczytać, że 90% ekspatriantów jest zestresowanych, a 98% odczuwa objawy wypalenia zawodowego, które prawdopodobnie wynikają z niemożliwości odcięcia się od pracy. Ekspatrianci doświadczają przytłaczającego poczucia izolacji – 87% badanych mówi o poczuciu bezradności, utknięcia w pułapce i porażki, a 86% o odosobnieniu i samotności. Jednocześnie ponad jedna trzecia respondentów (38%) wyraża obawy lub niepewność dotyczące ich sytuacji materialnej. Za taki stan rzeczy w różnym stopniu odpowiadają czynniki związane ze stylem życia, szansami zawodowymi i kulturą pracy. Jak wynika z badania, od czasu wybuchu pandemii 73% obecnych ekspatriantów i 75% osób planujących emigrację - w perspektywie kolejnych dwóch lat - poświęca więcej czasu na przewartościowywanie priorytetów życiowych. Obecnie to kwestie związane ze stylem życia - a nie finansowe, jak dotychczas - stanowią główny priorytet dla osób planujących wyprowadzkę za granicę.

Jak zauważył Jason Sadler, prezes Cigna International Markets, sprostanie tym zmianom i przyjęcie innego spojrzenia na korzyści płynące ze współpracy z ekspatriantami stanowi prawdziwe wyzwanie dla zatrudniających. „Zatrudniający w przyszłości mogą mieć ogromne problemy z pozyskiwaniem pracowników z zagranicy. Wyobrażenie o >>emigranckim śnie<<, który dotychczas kojarzył się z ekscytującą przygodą, satysfakcją i mobilnością, uległo zmianie. Obecnie więcej osób planujących emigrację bierze pod uwagę kwestie związane ze stylem życia, rodziną i przyjaciółmi' – uważa Sadler.

We wszystkich grupach badanych bardzo ważną rolę odgrywa opieka zdrowotna – 23% respondentów rozważa wyprowadzkę do innego kraju, aby zyskać dostęp do lepszej opieki zdrowotnej. Kluczowe znaczenie ma również równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Ponad jedna czwarta osób planujących emigrację wskazała, że niezwykle ważne są dla nich elastyczne godziny pracy, natomiast 16% badanych chce mieć możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie.

„Organizacje prawdopodobnie będą musiały teraz zrewidować swoje podejście do pozyskiwania pracowników z zagranicy. Podejmując decyzje o pracy za granicą, przyszli ekspatrianci myślą przede wszystkim o zaspokojeniu potrzeb osobistych i rodzinnych, co może mieć przełożenie na ich preferencje w wyborze stanowisk' – powiedział Sadler.

Wyniki badania pokazują, że najpopularniejszym kierunkiem przyszłej migracji wśród obecnych ekspatriantów jest Kanada – przeprowadzkę do tego kraju planuje 11% respondentów. Na drugim miejscu w tej kategorii znalazły się ex aequo Australia i Stany Zjednoczone. Znaczna większość emigrantów żyjących w Europie i Australii jest przekonana, że tam zostanie. Tego samego nie można natomiast powiedzieć o ekspatriantach pracujących w Azji – tylko 5% ankietowanych zamierza zostać w Indiach, a w przypadku Chin kontynentalnych odsetek ten wynosi 16%.

Zmianie ulega również struktura wiekowa ekspatriantów. Starsi pracownicy obecnie wyrażają większą chęć powrotu do ojczyzny albo pozostania w niej, z kolei młodsze osoby myślą o znalezieniu pracy za granicą. W grupie osób powyżej 50. roku życia tylko 13% zamierza wyemigrować, wśród respondentów w wieku 18-24 lat plany takie ma 37% badanych, a w grupie wiekowej 25-34 lat odsetek ten wynosi 34%.

Według dr Stelli George, dyrektor ds. medycznych w Cigna International Markets, struktura wiekowa ekspatriantów ma ulec zmianie.

„Ostatnie lata w warunkach pandemii okazały się szczególnie trudne dla ekspatriantów, w tym osób od wielu lat żyjących na emigracji – mówi George. - Tak więc z jednej strony wielu starszych emigrantów wróci do pracy bliżej domu, z drugiej zaś młodsze pokolenie ambitnych specjalistów będzie korzystać z szans, jakie dają stanowiska pracy za granicą, w tym możliwości szybkiego awansu, elastycznych warunków pracy i innych zachęt. Korzyści te są szczególnie atrakcyjne dla osób na wczesnym etapie kariery'.

Badanie Cigna 360 Well-Being Survey

Ósma edycja badania Cigna 360 Well-Being Survey przeprowadzona została przez Cigna International Markets we współpracy z Kantar, czołową agencją zajmującą się badaniami rynku i opinii publicznej, analizą danych oraz doradztwem. Przeprowadzone w maju tego roku badanie objęło 11900 osób z Australii, Belgii, Chin kontynentalnych, Hongkongu, Indii, Japonii, Kenii, Arabii Saudyjskiej, Singapuru, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Jego celem było określenie aktualnych tendencji i wyzwań w zakresie sytuacji zdrowotnej i dobrostanu ekspatriantów na podstawie oceny pięciu kluczowych elementów – kwestii rodzinnych, finansowych, zdrowotnych, społecznych i zawodowych.

Badanie przeprowadzono online, próbę dobierając z paneli respondenckich poddanych rygorystycznej ocenie jakości, których skład jest reprezentatywny dla populacji dorosłych na każdym z badanych rynków.

Cigna

Cigna Corporation (NYSE: CI ) to międzynarodowa spółka świadcząca usługi medyczne, której na sercu leży zdrowie, dobrostan i spokój ducha klientów. Cigna oferuje szeroki wybór, przewidywalność, rozsądne ceny i dostęp do wysokiej jakości opieki dzięki zintegrowanemu zapleczu i kompleksowym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb rozwiązaniom, które mają korzystny wpływ na całokształt zdrowia jednostki. Wszystkie produkty i usługi dostarczane są wyłącznie przez podmioty zależne Cigna Corporation, spółki należące do Evernorth i podmioty z nimi powiązane oraz spółki należące do Express Scripts i podmioty z nimi powiązane, albo za ich pośrednictwem. Razem tworzą one obszerną ofertę usług zdrowotnych, w tym w zakresie szeroko rozumianej medycyny, stomatologii, zdrowia psychicznego, farmakologii, okulistyki, suplementów i innych powiązanych produktów. Produkty i usługi Cigna dostępne są w ponad 30 państwach i regionach, a korzysta z nich ponad 175 mln klientów na całym świecie. Więcej informacji na temat Cigna®, w tym odnośniki do profili na Facebooku i Twitterze, można znaleźć na stronie

Logo -

SOURCE Cigna

MENAFN24062022003732001241ID1104424783


Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.