CGTN: Chiny Wzywają Do Solidarności I Otwartości W Obliczu D...| MENAFN.COM

Sunday, 03 July 2022 08:25 GMT

CGTN: Chiny Wzywają Do Solidarności I Otwartości W Obliczu Drastycznych Zmian Dla Świata'


(MENAFN- PR Newswire)

PEKIN, 23 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- W minioną środę Chiny podkreśliły znaczenie solidarności i otwartości w obliczu drastycznych zmian, jakich świat „nie widział od stu lat' i które stanowią „poważne komplikacje' w procesie rozwoju.

„Pomimo zmian w ewoluującym środowisku globalnym, historyczny trend otwartości i rozwoju nie odwróci się, a nasze wspólne pragnienie, aby sprostać wyzwaniom poprzez współpracę, pozostanie tak silne jak dotąd' - powiedział prezydent Chin Xi Jinping, wygłaszając przemówienie inauguracyjne w trybie online podczas ceremonii otwarcia Forum Biznesu BRICS.
CGTN: China calls for solidarity, openness as world faces drastic changes

Forum jest organizowane w ramach XIV szczytu BRICS - grupy wschodzących rynków, do której należą Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA. Chiny sprawują w tym roku rotacyjne przewodnictwo w BRICS.

Xi: Wszyscy powinniśmy bronić pokoju

Szczyt odbywa się w czasach walki ze skutkami pandemii koronawirusa, powolnego ożywienia gospodarczego na świecie oraz konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, który trwa już prawie cztery miesiące i zaostrzył wiele z dotychczasowych problemów.

Xi wezwał społeczność międzynarodową do „solidarności i koordynacji oraz wspólnych działań na rzecz utrzymania pokoju i stabilności na świecie'. Podkreślił, że hegemonia, polityka grupowa i konfrontacja bloków prowadzą jedynie do wojen i konfliktów, przytaczając jako przykłady dwie wojny światowe i okres zimnej wojny.

„Kryzys ukraiński jest kolejnym sygnałem ostrzegawczym dla wszystkich ludzi na świecie - powiedział. Przypomina nam, że ślepa wiara w tak zwaną pozycję siły oraz próby rozszerzania sojuszy wojskowych i dążenia do zapewnienia własnego bezpieczeństwa kosztem innych prowadzą jedynie do problemów związanych z bezpieczeństwem'.

Dodał, że społeczność międzynarodowa powinna stać na straży Karty ONZ i dążyć do utrzymania pokoju na niestabilnym świecie.

Nawiązując do przedstawionej w tym roku Globalnej Inicjatywy na Rzecz Bezpieczeństwa, Xi wezwał wszystkie kraje, aby pozostały wierne wizji wspólnego, wszechstronnego, opartego na współpracy i trwałego bezpieczeństwa, aby szanowały suwerenność i integralność terytorialną wszystkich krajów oraz poważnie traktowały uzasadnione obawy innych państw dotyczące bezpieczeństwa.

Xi kładzie nacisk na zrównoważony rozwój globalny

Xi podkreślił, że kraje na całym świecie powinny współpracować na rzecz zrównoważonego rozwoju globalnego i dążyć do współpracy przynoszącej obopólne korzyści. Jednocześnie przestrzegał przed próbami upolitycznienia gospodarki światowej.

„Rozwój stanowi klucz do rozwiązania różnych istotnych problemów i zapewnienia ludziom lepszego życia' - podkreślił, zauważając, że proces globalnego rozwoju „napotkał na poważne przeszkody'.

Jak zauważył Xi, prawie 1,2 miliarda ludzi w prawie 70 krajach zmaga się z kryzysem wywołanym COVID-19, a także kryzysem żywnościowym, energetycznym i zadłużeniem.

Prezydent Chin zwrócił uwagę na Globalną Inicjatywę na Rzecz Rozwoju, którą przedstawił w zeszłym roku, ponawiając apel do wszystkich krajów o wdrożenie Agendy ONZ 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Dodał, że społeczność międzynarodowa powinna pogłębić współpracę, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne, a także wdrażać innowacje i pomagać krajom rozwijającym się w przeprowadzeniu ekologicznej transformacji i zwalczaniu pandemii koronawirusa.

Wezwał on ponadto główne kraje rozwinięte do przyjęcia odpowiedzialnej polityki gospodarczej i „unikania negatywnych, politycznych skutków ubocznych, które mogą silnie rzutować na kraje rozwijające się'.

'Upolitycznienie gospodarki światowej i uczynienie z niej swojego narzędzia lub broni, a także rozmyślne nakładanie sankcji przy wykorzystaniu swojej pozycji w międzynarodowym systemie finansowym i monetarnym może jedynie zaszkodzić interesom zarówno własnym, jak i innych państw, pogarszając ogólną sytuację nas wszystkich' - powiedział.

Chiny zobowiązują się do większego otwarcia

Xi wezwał do większego zaangażowania na rzecz inkluzywności, otwartości i integracji, podkreślając, że globalizacja gospodarcza stanowi „historyczny trend, którego nie da się powstrzymać'.

„Chiny będą w dalszym ciągu dążyć do otwarcia na wyższe standardy, opracowywać nowe systemy na rzecz otwartej gospodarki opartej o wyższe standardy i wspierać środowisko biznesowe oparte na zasadach rynkowych, prawnych i międzynarodowych' - oświadczył.

Prezydent RPA Cyril Ramaphosa, prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, prezydent Rosji Władimir Putin oraz premier Indii Narendra Modi również zabrali głos podczas ceremonii otwarcia forum, które odbyło się w Pekinie w trybie online i stacjonarnym. Podczas ceremonii obecnych było około 1000 ministrów gospodarki i handlu, wysłanników do Chin oraz przedstawicieli świata biznesu.

Pięć krajów BRICS reprezentuje ponad 26 procent powierzchni lądowej świata, posiada 42 procent ludności świata i odpowiada za około jedną czwartą globalnego produktu krajowego brutto (PKB).

Nagranie -

 

SOURCE CGTN

MENAFN23062022003732001241ID1104422320


Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.