Skupina NSO Group reaguje na pokračujúce falošné obvinenia o...| MENAFN.COM

Friday, 07 October 2022 06:44 GMT

Skupina NSO Group reaguje na pokračujúce falošné obvinenia organizácie Forbidden Stories


(MENAFN- PR Newswire) TEL AVIV, Izrael, 22. júla 2021 /PRNewswire/ -- Pokiaľ ide o zverejnenie nepravdivých obvinení konzorciom médií, hovorca skupiny NSO uviedol:

„Zoznam nie je zoznamom cieľov Pegasus ani potenciálnych cieľov.

„Čísla v zozname nijako nesúvisia so skupinou NSO.

„Každé tvrdenie, že meno v zozname nevyhnutne súvisí s cieľom Pegasus alebo potenciálnym cieľom, je mylné a nepravdivé."

O skupine NSO Group

Spoločnosť NSO Group je popredným vývojárom technológií, ktorý poskytuje vládam a orgánom činným v trestnom konaní licencie na softvérové riešenia pre vyšetrovanie a prevenciu teroristických činov, boj proti trestnej činnosti a zvyšovanie verejnej bezpečnosti. Produkty spoločnosti NSO boli úspešne použité na:

  • prevenciu terorizmu, vrátane násilia so strelnými zbraňami, bombami v autách a samovražednými atentátnikmi v dopravných uzloch, verejných parkoch, na trhoch, koncertných miestach, v športových arénach a na ďalších verejných miestach
  • rozbitie skupín zneužívajúcich deti, obchodujúcich so sexom a drogami a operujúcich v oblasti prania špinavých peňazí
  • hľadanie a záchranu unesených detí
  • pomoc záchranným tímom pri hľadaní preživších uväznených pod troskami po prírodných katastrofách alebo stavebných haváriách

ŠÍRENÉ SPOLOČNOSŤOU MERCURY PUBLIC AFFAIRS, LLC, REGISTROVANÝM ZAHRANIČNÝM AGENTOM, MENOM SPOLOČNOSTI Q CYBER TECHNOLOGIES LTD. ĎALŠIE INFORMÁCIE SÚ K DISPOZÍCII NA MINISTERSTVE SPRAVODLIVOSTI, WASHINGTON, DC.

SOURCE NSO Group

Modal title

MENAFN22072021003732001241ID1102494415


Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.